copper ring (recycled copper) ryolite stone

£20.00

copper ring (recycled copper) ryolite stone  natural fire coloring size 7

Category:

copper ring (recycled copper) ryolite stone